דף הבית
חוות סוסים
טיפול בעזרת בע"ח
פנסיון לכלבים
בר קפה
אירועים לחברות
גלריית תמונות
כתבו עלינו
איך מגיעים
צור קשר
דף נוסף
English

חדשות החווה
תנאי קבלה והחזקה בפנסיון
 
 1. אני מצהיר כי הכלב בריא וקיבל חיסון משושה ((P+PHL וחיסון כלבת כמחויב על פי חוק, במידה והכלב יחלה במחלה שנגדה היה אמור להיות מחוסן לא תחול אחריות בגין כך על הפנסיון.
 2. בעל הכלב מצהיר כי ידועים לו תנאי החזקת הכלב בפנסיון ומצא אותם מתאימים לצרכיו.
 3. במקרה של פציעת הכלב בזמן שהותו בפנסיון תהא אחריות הפנסיון מוגבלת לטיפול בכלב, עד החלמתו ע"י הווטרינר המטפל מטעם הפנסיון או הווטרינר שתואם עם הפנסיון.
 4. הפנסיון אינו אחראי בעבור "שעלת פנסיון" (KENNEL COUGH) - מחלה זו פורצת לעיתים בפנסיוני כלבים וחולפת ברוב המקרים ללא טיפול – מומלץ לברר עם הווטרינר המטפל על מתן חיסון לפני הכנסת הכלב לפנסיון.
 5. גורים עד גיל שנה החשופים למחלות גורים, כלבים קשישים או כלבים בעלי מחלות כרוניות מתקבלים לפנסיון ללא כל אחריות לגבי מחלה או מוות ממחלה.
 6. בכל מקרה של מחלת הכלב שלא באחריות הפנסיון אני מתחייב לשאת בהוצאות בעבור הטיפול הווטרינרי.
 7. לבעלי כלבות: הוסבר לי כי הפנסיון ממליץ לתת טיפול תקופתי כנגד ייחום או לחילופין לעקר את הכלבה- הפנסיון לא ישא באחריות בגין כלבה שנכנסה להריון בזמן שהותה בפנסיון.
 8. במקרה של מות הכלב, או גניבתו, או בריחתו מהפנסיון למרות אמצעי הזהירות הנהוגים במקום, מוגבלת אחריות הפנסיון לפיצוי לפי ערך בשוק של גור כלב מגזע זהה- אני, בעליו של הכלב מוותר על כל תביעה מעבר לסכום הנ"ל (מומלץ לבעל הכלב לבטח את כלבו).
 9. מודגש בזאת כי בפנסיון נעשים טיפולים עקביים ותקופתיים כנגד פרעושים/קרציות במלחמה זאת ידינו בד"כ העליונה, אולם למרות האמור הפנסיון לא ישא בשום טענה/נזק בגין כלב שחזר לבעליו עם קרציות/פרעושים.
 10. בשל האמור בסעיף הקודם לא ישא הפנסיון באחריות בגין כלב שבעקבות מגע עם קרציות חלה במחלת "קדחת קרציות".
 11. במקרה וכלב לא יילקח עד 10 ימים מעבר לתאריך המוסכם יהיה בעל הפנסיון רשאי למסור או למכור את הכלב סעיף זה אינו פוגע בזכותו של הפנסיון לפעול לגביית יתרת התמורה המגיעה לו בכל דרך חוקית.
 12. הסכם זה על כל סעיפיו מקובל עלי גם לפעמים הבאות שבהם ישהה הכלב בפנסיון במידה ולא חלו שינויים מהותיים במקום.
 
בהזמנתי מקום לכלבי הנני מצהיר שקראתי את התנאים והנני מביע את הסכמתי לתנאים הנ"ל.
 
בניית אתרים קהונה אינטראקטיב